Το UAV Sec Forum θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της SECUREXPO, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαίου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο M.EC. Παιανίας, είναι μια εξειδικευμένη εκδήλωση με σημείο αναφοράς την ανάπτυξη και σύνδεση των μη επανδρωμένων συστημάτων με τον τομέα της ασφάλειας.