ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONE: Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Από τον Γιώργο Κουτίνα (*)

Τα διάφορα “Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-ΣμηΕΑ” (γνωστά ως drones), προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, εκτός από τις εξειδικευμένες εφαρμογές τους, όλο και πιο συχνά κάνουν την εμφάνιση σε κοινωνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, πάνω από πάρκα, γήπεδα, παραλίες, αυλές σπιτιών και γενικά, οπουδήποτε. Νομικοί αλλά και πολίτες συνειδητοποιούν ότι ο τομέας των drones χρειάζεται ρύθμιση και έλεγχο από κάποια αρμόδια κρατική Αρχή που στη χώρα μας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ώστε οι όποιες χρήσεις των drones να είναι σύννομες και αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. 


Θεσμικό πλαίσιο & Αστική Ευθύνη

Στην Ευρώπη, υπάρχουν ήδη αυστηροί κανόνες σε ότι αφορά ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του κοινού από τη χρήση των drones. Στη χώρα μας, πρόσφατα, με το ΦΕΚ 3152/30.09.2016 (goo.gl/yF4UFD), θεσπίσθηκε ο Κανονισμός για τα Drones στο πνεύμα του ευρωπαϊκού κανονισμού αεροπλοΐας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα drones χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: «Ανοικτής» «Ειδικής» και «Πιστοποιημένης» των οποίων οι Εκμεταλλευόμενος Ιδιοκτήτες / Χρήστες θα πρέπει να εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο τηρούμενο από την ΥΠΑ.

Μία από τις πολύ σημαντικές παραμέτρους του κανονισμού για τα drones είναι η απαίτηση για ασφαλιστική κάλυψη τόσο για τα drones τα λεγόμενα «Ανοικτής» κατηγορίας, σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όσο και για αυτά της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» κατηγορίας. Ειδικότερα, αναφέρεται στο ΦΕΚ 3152/30.09.2016 (Άρθρο 14) πως ο Εκμεταλλευόμενος Ιδιοκτήτης / Χειριστής drone οφείλει να ασφαλίζεται έναντι υλικών ζημιών Τρίτων έως 150.000€ και για σωματικές βλάβες Τρίτων έως 1.000.000€.


Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η Αστική Ευθύνη αντικειμενικά υπάρχει και βαραίνει τον κάθε χρήστη Drone για τις περιπτώσεις ενδεχόμενης άμεσης ζημιάς σε Τρίτο/ους (σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές) και για τις τυχόν έμμεσες / επακόλουθες χρηματικές απώλειες. Το νέο εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει ευρύτερα θέματα γύρω από τα Drones, σε ότι αφορά την Αστική Ευθύνη, ρητά υποχρεώνει την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης με τα προαναφερθέντα ελάχιστα όρια αποζημίωσης, στο σύνολό τους 1,150,000€. Το μέτρο αυτό, θεσπίσθηκε όχι μόνο για να μπορεί να υπάρχει άμεση αποζημίωση από κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία σε περίπτωση ζημιογόνου συμβάντος αλλά και να λειτουργήσει ως τρόπος καταχώρησης - ελέγχου της ταυτότητας των Ιδιοκτητών / Χρηστών Drones. Επιπρόσθετα, να λειτουργήσει και ως έμμεσος μηχανισμός φορολόγησης της νέας ανερχόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας των Drones (Σημείωση: Στην Ελλάδα, σε κάθε ασφαλιστήριο, τα ασφάλιστρα επιβαρύνονται με φόρο 15%).


Η ανταπόκριση της ασφαλιστικής αγοράς

Είναι προφανές πως η συγκεκριμένη απαίτηση ασφάλισης, σε συνδυασμό με τη δυναμική ανάπτυξη των drones, δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Ωστόσο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η εγχώρια αλλά και η διεθνής ασφαλιστική αγορά δεν είναι προφανές πως είναι διατεθειμένη να ανταποκριθεί με προθυμία και με ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη πως η νέα αυτή ασφαλιστική απαίτηση αναφέρεται στη νέα και ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία των Drones χωρίς να υπάρχουν επαρκή και σε βάθος χρόνου στατιστικά στοιχεία ζημιών από τις διάφορες χρήσεις τουs.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με βάση σχετική έρευνα της ευρύτερης ασφαλιστικής αγοράς, επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη ασφάλιση δεν είναι εύκολο να προσομοιωθεί, όπως κάποιοι νομίζουν, με την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου. Η ασφάλιση κινδύνων από τη χρήση Drones, εντάσσεται στον διεθνοποιημένο κλάδο Ασφαλίσεων Αεροπλοΐας (Aviation Insurance), με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι Ασφαλιστές (Brokers και Underwriters ασφαλιστικών εταιρειών).

Χρειάζεται προσέγγιση της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς και προς τούτο η συμβολή έμπειρου Ασφαλιστικού Συμβούλου με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και κύρος είναι αναγκαία, ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο ασφάλισης με βάση το οποίο θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση με κατάλληλους διεθνείς Underwriters, σε ότι αφορά στο κόστος, όρους και προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης. Μια τέτοια Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, δεν πρέπει να είναι απλά για “τον τύπο” επειδή ο νόμος υποχρεώνει. Πρέπει να γίνει για την ουσία και να μπορεί να αποζημιώνει άμεσα κάποιον ο οποίος μπορεί να υποστεί σωματική βλάβη ή και επακόλουθη οικονομική απώλεια εξ αιτίας ατυχήματος από τη χρήση drone. Είναι ευνόητο πως θα πρέπει να μιλάμε για αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη η οποία να αποζημιώνει χωρίς μακρόχρονη και “ψυχοφθόρο” δικαστική διαδικασία. Επίσης, μιλάμε για ασφάλιση η οποία εφόσον περιλαμβάνει και την κάλυψη υλικής ζημιάς στο ίδιο το drone και στον παρελκόμενο εξοπλισμό του (κάμερα - ειδικό φορτίο, χειριστήριο), να μπορεί να αποζημιώνει άμεσα ώστε ο ασφαλισμένος επαγγελματίας να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την επαγγελματική του δραστηριότητα.


(*) Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd's (www.koutinas.gr info@gkoutinas.gr)

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.