Η χρήση των UAV στην διαχείριση στερεών αποβλήτων


Η ζήτηση για τα αυτοματοποιημένα, ρομποτικά συστήματα καθώς και για τα μη επανδρωμένα οχήματα, σε μεγάλο βαθμό ορίζεται από εφαρμογές που είναι εγγενώς επαναλαμβανόμενες, δυσάρεστες ή επικίνδυνες.

Σήμερα, οι χρήσεις αυτές περιλαμβάνουν συνήθως γεωργικές εφαρμογές, τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, την ευφυή μεταφορά, την επιστημονική εξερεύνηση, την παρακολούθηση και καθοδήγηση κοπαδιών, την εξόρυξη, τη διαχείριση αποβλήτων, την παρακολούθηση και πρόληψη πυρκαγιών, την έρευνα και διάσωση, την πυρόσβεση, καθώς φυσικά και στρατιωτικές εφαρμογές.

Πιθανές χρήσεις drones στην βιομηχανία διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροχιές δυσπρόσιτων και επικίνδυνων εδαφών. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συμβούλους σε έκτακτες καταστάσεις για έρευνα βλαβών στο εξωτερικό των κτιρίων από φυσικές καταστροφές.
 • Στις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν πολλές πρακτικές χρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.
 • Οι περιοδικές έλεγχοι των πιο απομακρυσμένων σημείων των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ , που επιτρέπουν στον επιθεωρητή να καλύψει περισσότερο έδαφος και να δει τις περιοχές που δεν είναι κατ' ανάγκη εύκολα να διασχίζονται με τα πόδια.
 • Χαρτογράφηση των μεταβολών πλήρωσης των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.
 • Παρακολούθηση της ποιότητας ανάπτυξης της φυτοκάλυψης σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
 • Παρακολούθηση του μεγέθους και της θέσης του μετώπου εργασίας .
 • ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.
 • Επιθεώρηση (έλεγχο) περιοχών όπου είναι δύσκολο να μεταβεί άνθρωπος είτε σε σημεία κινδύνου για την ασφάλεια (όπως Σ.Μ.Α - θέσεις παραλαβής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις μονάδων αποτέφρωσης κ.α.
 • Αξιολογώντας τα αναχώματα , διαβρώσεις εδάφους και διάφορες εκροές των ΧΥΤΑ που μπορεί να έχουν δύσκολη πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες στραγγισμάτων ή λίμνες επεξεργασίες λυμάτων. Σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση υγρών αποβλήτων αναγνωρίζοντας ρυπαντές μη ορατούς σε γυμνό οφθαλμό.
 • Περιοδικός τοπογραφικός έλεγχος του φράχτη (περιμέτρου) του ΧΥΤΑ, όπου σε μέρος που δεν είναι εύκολα προσβάσιμος πιθανόν να εισέρχονται ανεπιθύμητα άτομα / ζώα.
 • Αξιολόγηση κάποιου ατυχήματος στην διαδρομή του οποίου επικίνδυνα υλικά καθιστούν την πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος δύσκολη.
 • Εποπτεία επικινδύνων αποβλήτων
 • Επιθεώρηση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των κτιρίων , ιδίως όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη.
 • Προοδευτική φωτογράφηση της κατασκευής ενός Χ.Υ.Τ.Α.
 • Παρακολούθηση κατασκευών και κατεδαφίσεων έργων
 • Τεκμηρίωση της παρουσίας ή απουσίας ορισμένων μορφών άγριας ζωής.
 • Επιθεώρηση της οδού πρόσβασης στον ΧΥΤΑ από απορριφθέντα απορρίμματα από οχήματα.
 • Με θερμικούς αισθητήρες υψηλής ευαισθησίας χρησιμοποιούνται επίσης για να μετρήσουν διαφυγές αερίων από εγκαταλελειμένους χώρους διάθεσης αποβλήτων.
 • Παρακολούθηση ΧΥΤΑ με υπέρυθρες θερμογραφικές κάμερες.
 • Σε δυνητικό χρόνο η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις είναι η ικανότητα να καταγράφει και αναπαραγάγει βίντεο υψηλής ανάλυσης για μελλοντική χρήση. Ένα Drone μπορεί να προγραμματιστεί και να εκτελέσει την ίδια διαδρομή ξανά και ξανά το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη σύγκριση των ΧΥΤΑ με την πάροδο του χρόνου. Τα Drones μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στην ικανότητα για τις επιτόπιες επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται χωρίς την φυσική παρουσία ανθρώπου. Με την δυνατότητα των Drones να καταγράφουν ζωντανές εικόνες , οι δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους, φαίνεται να υπερβαίνουν κατά πολύ την τιμή της αγοράς.
 • Ανασυγκρότηση των ρυπασμένων περιοχών, μέσω 3D απεικόνισης, που βασίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από τεχνολογία foresic περιβαλλοντικής μηχανικής.
 • Παρακολούθηση λίτερ σε ακτές και πάρκα
 • Επιθεώρηση διαδρομών οδοκαθαρισμού - συλλογής απορριμμάτων

Σχόλια που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την χρήση των drones σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ από διαχειριστές τους. 

 1. Θα μπορούσαν τα drones να εφοδιαστούν με υπέρυθρες κάμερες που να σκανάρουν υπεδάφιες πυρκαγιές ;
 2. Θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν έρευνες με λέιζερ για την τοπογράφηση της επιφάνειας των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ;
 3. To υψηλόβαθμο προσωπικό της διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να αποδεχθεί την χρήση των drones όχι σαν παιχνίδι αλλά σαν χρήσιμο εργαλείο.
 4. Θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρόνο κατά τους ελέγχους τόσο στο σώμα του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ όσο και στην περίμετρο του.
 5. Θα προτιμούσαν ένα χαμηλό κόστος προμήθειας ενός drone κάτω από 5.000.€

Η απάντηση στα παραπάνω 1 και 2 είναι κατηγορηματικά ΝΑΙ. Τα drones είναι εφοδιασμένα διατάξεις θερμικών αισθητήρων που παράγουν τρισδιάστατες εικόνες (3D) εικόνες με συμπληρωματικό λογισμικό. 

Όσο οι ηλεκτρονικοί μηχανισμοί γίνονται μικρότεροι σε μέγεθος τόσο η χρήση τους επάνω στα drones καθίσταται περισσότερο πρακτική. 

Οι βιομηχανίες που λογικά δεν σχετίζονται με την χρήση Hi-tech τεχνολογίες όπως είναι η Γεωργία που βρίσκουν την χρήση των drones στη Γεωργία ιδιαίτερα χρήσιμη με διάφορες χρήσεις , έτσι πιστεύεται ότι θα γίνει το ίδιο και στην βιομηχανία Δ.Σ.Α. 

Τα Drones μπορούν να πετάξουν κάθετα και οριζόντια και αποτελούν συσκευές πολλαπλών καθηκόντων. Ορισμένοι κυβερνητικοί Οργανισμοί και ιδρύματα στις Η.Π.Α τα χρησιμοποιούν για θερμικές απεικονίσεις , τρισδιάστατες εικόνες χαρτογράφησης εδάφους και υψηλής ευκρίνειας εναέριες φωτογραφίες και βίντεο. 

Με αυτές τις υπάρχουσες δυνατότητες, θα μπορούσε να μην είναι πολύ τραβηγμένο να σκεφτεί κάποιος ότι τα drones μπορούν να έχουν μία θέση στο εγγύς μέλλον σε εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων , ίσως σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Projects drones στην βιομηχανία διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Η τεχνική εταιρεία Wilson & Co στις Η.Π.Α έχει συνεργαστεί με το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κάνσας να κατασκευάσουν και να εκτοξεύσουν ένα Drone για τον έλεγχο και τη χαρτογράφηση ενός Χ.Υ.Τ.Α πλησίον στο Μανχάταν. Οι δυνατότητες των Drones μπορούν να μειώσουν εύκολα το κόστος χαρτογράφησης μέχρι το 50 %. Το Drone μπορεί να προγραμματιστεί για ταχύτητα 35 - 50 mph και να αποτυπώσει μία περιοχή επιφανείας 160 acre μέσα σε 40 λεπτά.

Από τα πρώτα έργα που χρησιμοποιήθηκαν drone ήταν στην Βόρεια Καρολίνα. Ένας σκηνοθέτης έκανε ένα ντοκιμαντέρ που εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη Βόρεια Καρολίνα σε χοιροτροφικές μονάδες έχει πάρει πλάνα σε βίντεο που δείχνει τους ωκεανούς των μη επεξεργασμένων ζωικών αποβλήτων και είναι πλησίον κατοικιών. Τα εναέρια πλάνα, μερικά από τα οποία αναρτήθηκαν στο YouTube , διαθέτει εκτεταμένο πανοραμικές φωτογραφίες από σκούρο καφέ λιμνοθάλασσες που στάζουν μέσα στο πράσινο ύπαιθρο της Β. Καρολίνας , σε ορισμένες περιπτώσεις, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, είπε ο σκηνοθέτης . Η επιφάνεια που κάλυπταν τα απόβλητα ήταν μεγέθους κάποιων γηπέδων ποδοσφαίρου. Στη παραπάνω μονάδα Smithfield Foods που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στη χώρα ,επεβλήθη το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει υποβληθεί ποτέ από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. και κατόπιν υπόκειται σε συχνές επιθεωρήσεις από αρμοδίους της USA E.P.A.

Τα εναέρια πλάνα προσέφεραν λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Hexakopter XL, το οποίο έχει κατασκευασθεί για να μεταφέρει εξοπλισμό και κάμερα σε μεγάλες αποστάσεις. Το drone έφερε GPS και λογισμικό για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση ενάντια σε ισχυρούς ανέμους. Άλλα απλά drone χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να λάβουν πλάνα από μέρη των εγκαταστάσεων που σκιάζονται από δέντρα και συρματοπλέγματα.

H Lehman Aviation μία βιομηχανία ελαφρών αεροσκαφών στην Γαλλία, έχουν δημιουργήσει ένα drone για να παρακολουθεί τους Χ.Υ.Τ.Α από τον αέρα και να υπολογίζει τον όγκο των αποβλήτων ενός Χ.Υ.Τ.Α . Το drone έχει την ικανότητα να λαμβάνει μία σειρά εικόνες με μεγαλύτερη ακρίβεια από το να μετράται αυτό χειρωνακτικά σε επίπεδο εδάφους. Η εταιρεία διατηρεί την αποδοτικότητα των μεθόδων πιο καλά από τους παραδοσιακούς τρόπους. Το drone φέρει κάμερα που λαμβάνει συντεταγμένες ,επιτρέποντας στον χρήστη να δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα χρησιμοποιώντας λογισμικό στον Η/Υ. Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.