Drones και ασφαλιστική αγορά


Νέες δραστηριότητες και νέες ασφαλιστικές εφαρμογές δημιουργεί η νομοθετική και τεχνική εισαγωγή των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ή κοινώς των Drones στην ασφαλιστική αγορά από την 1 Ιανουαρίου 2017. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του I.W θα δημιουργηθεί κατ’ αρχήν μία αγορά τουλάχιστον 100 drones που κάποια εξ’ αυτών θα τεθούν στην διάθεση ασφαλιστικών εταιρειών για την καταγραφή ατυχημάτων, καθοδήγηση και παροχή οδικής βοήθειας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

 Πρόκειται για τις τελευταίες εξελίξεις μίας βιομηχανίας που θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου παρέμβασης απο το ατύχημα μέχρι την βοήθεια, την συλλογή στοιχείων και στην άμεση αξιοποίηση δεδομένων. Η νέα τεχνολογία δεν πρόκειται να κόψει θέσεις εργασίας αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τους υπάρχοντες κλάδους βοηθείας καλύπτοντας δύσκολες περιπτώσεις σε βουνά και θάλασσες. Γενικότερα στην αγορά των drones αναμένεται να προκύψουν άλλες 300 θέσεις εργασίας, κάποιες εκ των οποίων θα είναι μέσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και για την ασφαλιστική αγορά. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι τα drones θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα θα βοηθήσει στην διεύρυνση και των ασφαλιστικών εργασιών.

Ολοκληρώθηκε ο κανονισμός «Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ» από την ΥΠΑ

Tίθεται σε ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο κανονισμός για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών {ΣμηΕΑ}, γνωστά ως Drones. Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός «Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ» ο οποίος καθορίζει όλη τη διαδικασία όπως θέματα ασφαλείας πτήσεων, δικαιώματα, υποχρεώσεις, περιορισμοί και δυνατότητες αλλά και θέματα ιδιωτικότητας, προστασίας δεδομένων, αστικής ευθύνης, προστασίας του πολίτη, τα οποία αντιμετωπίζονται κατά αρμοδιότητα. Το πεδίο των δραστηριοτήτων των ΣμηΕΑ είναι ιδιαίτερα ευρύ, από τη λήψη φωτογραφιών και την κινηματογράφηση για προσωπική ή επαγγελματική χρήση, την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, την εποπτεία κάθε μορφής εγκαταστάσεων, γεωργικές, εμπορικές και επιστημονικές εφαρμογές, ενώ επεκτείνεται ευρηματικά σε μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων που αυξάνονται συνεχώς. Αυτή η ποικιλομορφία δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τις προβλέψεις και τις διατάξεις των Κανονισμών.

Ο σκοπός του κανονιστικού πλαισίου που καθιερώνεται με την απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ/Β/3152/2016), είναι να αναπτυχθεί ο κλάδος των προϊόντων και υπηρεσιών των Drones χωρίς εμπόδια, αλλά με καθιέρωση κανόνων και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο Κανονισμός προβλέπει την διεξαγωγή των πτητικών λειτουργιών των ΣμηΕΑ, από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες.

Παράλληλα, ο Κανονισμός ενσωματώνει στο κανονιστικό πλαίσιο της Πολιτικής Αεροπορίας τις Εθνικό και Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις τρέχουσες προδιαγραφές τους οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας πτήσεων, και σε προέκταση αφορούν στην ιδιωτικότητα, στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στην ασφάλεια για την αστική ευθύνη, αλλά και στην προστασία του πολίτη, τα οποία αντιμετωπίζονται στη συνέχεια κατά αρμοδιότητα από τους αντίστοιχους φορείς.

Η δομή του κανονισμού είναι διαμορφωμένη στα πλαίσια των αρχών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), κατά τρόπο ώστε να γίνει ευχερής η πλήρης ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανονισμών που αναμένεται να διαμορφωθούν στο μέλλον.

Τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) ανεξαρτήτως μεγέθους, καταγράφονται σε ειδικό μητρώο της ΥΠΑ και στη συνέχεια να κατατίθενται τα στοιχεία διαδρομής τους, αν η πτήση τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από τον χειριστή τους και σε κάθε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

Τα Drones κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες κατά τις διεθνείς προδιαγραφές, σε σχέση με την κατηγορία κινδύνων στην Ανοικτή, στην ειδική και στην Πιστοποιημένη Κατηγορία αντίστοιχα, ανάλογα με την αξιολόγηση κινδύνων σύμφωνα με τα κριτήρια της πολιτικής αεροπορίας. Τα drones που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν και την υποχρέωση ασφάλισης.

Οι χειριστές των drones που προορίζονται για επαγγελματική χρήση εκπαιδεύονται σε γνωστικό αντικείμενο ανάλογο των απαιτήσεων της εργασίας τους και θα αδειοδοτούνται αντίστοιχα.

Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού και μοναδικό αρχικό σημείο επικοινωνίας, θα είναι το ειδικό τμήμα για ΣμηΕΑ στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ τόσο για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, όσο και για την κατάθεση αιτήσεων και σχεδίων πτήσης με ηλεκτρονικό και αυτοματοποιημένο τρόπο σε σύνδεση σε πραγματικό χρόνο στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος.

Με την εφαρμογή του Κανονισμού από 1/1/2017 προσδιορίζεται ο εναέριος χώρος όπου απαγορεύεται η πτήση τους με ανάρτησή του στο διαδίκτυο για άμεση ενημέρωση των χειριστών των drones. Οι φορείς εκμετάλλευσης των ΣμηΕΑ θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να αναπτύξουν σταδιακά την επιχειρηματικότητά τους, ενώ οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν με σαφήνεια τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από τον κανονισμό των ΣμηΕΑ. Ταυτόχρονα ο κλάδος των ΣμηΕΑ με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και δυναμική εξέλιξη, θα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο ασφαλούς και νόμιμης δραστηριότητας.

Ετικέτες ,
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.