Drones: Είναι έξυπνα ιπτάµενα ροµπότ και αλλάζουν την προοπτική που βλέπουµε τον κόσµο…Άρθρο του Δημήτρη Στεφανάκη – CEO Ucandrone – Unmanned Technologies PC

Χρειάστηκαν πάνω από δύο αιώνες βιοµηχανικής επανάστασης για την µετάβαση από την πρώτη εκµηχάνιση της παραγωγής µε χρήση της δύναµης του ατµού, στην µαζική παραγωγή µε τον ηλεκτρισµό και από εκεί στη ψηφιακή εποχή µε τους υπολογιστές και την αυτοµατοποίηση της αρχειοθέτησης.

Σήµερα, πάνω στα θεµέλια αυτής της ψηφιακής εποχής, αναπτύσσεται ήδη η λεγόµενη 4η βιοµηχανική επανάστασηµε τα κυβερνο-φυσικά συστήµατα, που αποτελεί ίσως την µεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας:


  • Αισθητήρες και ενεργοποιητές για αυτοµατοποίηση διαδικασιών. Αντικείµενα «έξυπνα» και «αυτόνοµα».
  • Από την άλλη, έξυπνα δίκτυα για να κάνουµε τα έξυπνα συστήµατα να συνεργάζονται µεταξύ τους και να παράγουν σφαιρικές υπηρεσίες, αλλά και διαχείριση τεράστιων ποσοτήτων δεδοµένων, ώστε να υπάρχει προβλεψιµότητα.
Βασικές αρχές και τεχνολογική φιλοσοφία αυτής της νέας εποχής είναι:
  • Μια µηχανή δεν πρέπει να ρωτάει κάτι που µπορεί να γνωρίζει µέσω αισθητήρων
  • Ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να εργάζεται σε κάτι το οποίο µπορεί να κάνει µια µηχανή.

Τα Unmanned Aerial Systems


Αναµφίβολα τα UAS ανήκουν σ’ αυτόν τον θαυµαστό νέο κόσµο που έρχεται. Ενταγµένα στην ίδια φιλοσοφία, αποτελούν µια επανάσταση στον τρόπο που ερευνούµε, εποπτεύουµε, συλλέγουµε και αναλύουµε δεδοµένα, µε την συνδυασµένη χρήση Drones, κατάλληλου προηγµένης τεχνολογίας εξοπλισµού τους και επίγειων συστηµάτων ελέγχου. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους είναι πολλά. Μείωση κόστους, ακρίβεια στην πληροφορία, ασφάλεια κατά τη διαδικασία καταγραφής και εξοικονόµηση χρόνου.


Οι εµπορικές εφαρµογές UAS 

Το εύρος των UAS εµπορικών εφαρµογών είναι τεράστιο. Η UCANDRONE, είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που έχει αναπτύξει µια σειρά τέτοιων εφαρµογών που βασίζονται στη χρήση Drones. Στον Βιοµηχανικό τοµέα, για παράδειγµα, η αποτύπωση – επισκόπηση εγκαταστάσεων και η συντήρηση δικτύων περνάει σε µια νέα εποχή. Η χωρική τρισδιάστατη απεικόνιση σε ψηφιοποιηµένη µορφή, µε βάση τις αρχές της φωτογραµµετρίας, αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα στις βιοµηχανικές εφαρµογές, ιδιαίτερα στη συγκριτική αποτύπωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Γίνεται µε διαδοχικές φωτοληψίες συγκεκριµένης επικάλυψης και χαρακτηριστικών, που επεξεργάζονται από ειδικό λογισµικό και φωτογραµµετρικές διαδικασίες, που δίνουν τρισδιάστατη εδαφική απεικόνιση σε µοντέλα DTM, DSM, και DEM, αποκτώντας στη συνέχεια γεωδαιτικές συντεταγµένες στο ελληνικό σύστηµα αναφοράς, ενώ το αποτέλεσµα απεικονίζεται σε ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας και σε τριών διαστάσεων ψηφιακά µοντέλα. Επιπρόσθετα, η χρήση βίντεο καταγραφής ανάλυσης 4Κ, µπορεί να καταγράφει το παραµικρό υλικό µε πάρα πολύ καλή ακρίβεια, ενώ παρέχεται και δυνατότητα Real Time επιθεώρησης στο οπτικό και θερµικό φάσµα.Στην κτηµατογράφηση, δίνεται η δυνατότητα τοπογραφικών αποτυπώσεων µεγάλης έκτασης (>100Km2/ηµέρα), ενώστην εκτίµηση ακινήτων προβάλλονται 3D µοντέλα και τοπογραφικά διαγράµµατα των ακινήτων και µε την χρήση του Virtual Reality µπορεί ο ενδιαφερόµενος να περιηγηθεί στο εσωτερικό τους µέσω υπολογιστή. Ο όγκος των πληροφοριών για το ακίνητο µπορεί να είναι ακόµα µεγαλύτερος, καθώς από την συλλογή των εικόνων µέσα από εξειδικευµένα τοπογραφικά λογισµικά δηµιουργούνται τα τριών διαστάσεων νέφη σηµείων και ψηφιακά µοντέλα εδάφους, που στην συνέχεια µέσω του αεροτριγωνισµούαναλύονται οι επιφάνειες των µοντέλων ή ακόµα σε επόµενο βήµα γίνεται εξαγωγή των ορθοφωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και η δηµιουργία χαρτών σε περιβάλλον Google Earth η GIS.

Με ανάλογες µεθόδους, στην Εξόρυξη χαρτογραφούνται µεταλλεία, γίνονται ογκοµετρήσεις, ή ακριβής υπολογισµός αποθεµάτων, ενώ στη Γεωργία Ακριβείας γίνεται ακριβής εκτίµηση απόδοσης καλλιεργειών, διαχείριση λιπασµάτων και άρδευσης και πρόληψη ασθενειών.

To ίδιο και σε πολλούς άλλους τοµείς, από την άµυνα και την ασφάλεια έως τοπεριβάλλον και τις µεταφορές, όπου αναπτύσσονται συνεχώς νέες καινοτόµες εφαρµογές βασισµένες στις Unmanned Technologies.

Φυσικά, παράλληλα µε την ανάπτυξη εφαρµογών, µεγάλη σηµασία αποκτά ο σχεδιασµόςCustom Build Aerial Platforms για ειδικές ανάγκες πελατών, όπου η εταιρία µας διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και διεθνή αναγνώριση, τόσο ως κατασκευαστής, όσο και ως τεχνικός / επιστηµονικός σύµβουλος.


Για περισσότερες πληροφορίες:http://ucandrone.com/Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.